• 1
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • kasenec02
 • kostelec
 • opolsany

MSIo s.r.o. – zajišťujeme pozemní a inženýrské stavby, kovové konstrukce včetně kotlů, těles, kontejnerů a architektonickou činnost již 12 let!

  • Zpracování studií
  • Inženýrská činnost
  • Kompletní stavební práce – HSV, PSV
  • Výroba + montáže ocelových konstrukcí (vč. projektové
   a výrobní Dokumentace)
  • Dodávka + montáže potrubí
  • Dodávka + montáž opláštění – zateplené (sendvičové panely)
   i nezateplené Pláště
  • Inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, plynovod, teplovod
  • Železářské práce – výroba + uložení betonářské oceli
  • Rekonstrukce železobetonových skeletů
  • Architektonická činnost

Služby v rámci inženýrské činnosti:

  • Zpracování studií
  • Vyhledání a výběr vhodných pozemků k výstavbě
  • Vyhledání a výběr vhodných nemovitostí k rekonstrukci v součinnosti s investorem
  • Optimalizace dispozičních řešení a prostorových uspořádání
  • Projektové práce
  • Zajištění veškerých stavebně právních úkonů na úrovní územního rozhodnutí i stavebního povolení
  • Zajištění nezbytných vyjádření všech zúčastněných orgánů státní správy
  • Odborné vedení staveb a stavební dozor
  • Koordinace při montáži technologických linek a souborů
  • Příprava výběrových řízení na jednotlivé části díla
  • Zajištění zkušebních provozů
  • Příprava pro kolaudační řízení